KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMLERİ

23 Şubat 2023

1163 sayılı Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları ile 1581 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası ve 4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanan KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ  14 Ocak 2022 tarih ve 31719 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yönetmeliğin 5. maddesi gereği aşağıda belirtilen kooperatiflerin yönetim ve denetim  kurulu asil ve yedek üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları şarttır.

 • Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri,
 • İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
 • Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler,
 • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler,
 • Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

Halihazırda mevcut yönetim ve denetim  kurulu asil ve yedek üyelerinin, yönetmeliğin yayımlandığı tarihte görev süresi devam eden üyelerde, yapılacak ilk seçimlere kadar kooperatifçilik eğitim şartı aranmaz. Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkralarında yer alan 9 aylık süre 31/12/2022 tarihine kadar seçilecek yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler için bu tarihten itibaren başlar.
 
İçeriği ve süresi Bakanlığımızca belirlenen eğitimlerin,Kooperatifçilik Eğitimi Sağlayıcısı olabilmek için başvuru ve inceleme süreci devam etmekte olup, yeni yetkilendirmeler yapıldıkça duyurulacaktır.

 • Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği
 • S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
 • Sakarya Esnaf  ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası
 • Hatay Esnaf  ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Türkiye Köy Kalkındırma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 • Ostim Teknik Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi