ÇANAKKALE İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER KESİNLEŞMİŞ LİSTESİ

16 Eylül 2022

ÇANAKKALE İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER KESİNLEŞMİŞ LİSTESİ
(Yayımlama Tarihi: 16.09.2022)

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” 06/08/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.
Bu çerçevede, Yönetmeliğin 12’nci maddesi ile Bakanlığımız talimatları gereğince İl Müdürlüğünüz tarafından; İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin, bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin 2016 yılında kesinleşmiş listesinin her iki yılda bir yeniden güncellenmesi gerektiğinden  İlimizde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ziraat Odaları ve Tüketici Örgütü ile Ziraat Odalarının bulunmadığı ilçelerimizde ise İlçe Tarım ve Orman  Müdürlüklerinden görüş ve öneriler alınmıştır. İlgili odalar/Birlik, Müdürlükler ve Tüketici Örgütünden gelen öneriler doğrultusunda, hızlı tüketim malı niteliğindeki yöresel ürünler (Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri) ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerini gösteren 2022 yılı güncellenmiş geçici listeleri  hazırlanarak Müdürlüğümüz Web sayfasında 09.09.2022 günü yayımlanmıştır. Listelerin yayım tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüze itiraz edilmediğinden 16.09.2022 tarihinde kesinleşmiştir.
Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.

ÇANAKKALE İLİ HIZLI TÜKETİM MALI NİTELİĞİNDEKİ YÖRESEL ÜRÜNLER
Bal ve Arı Ürünleri
Bayramiç Beyazı (Coğrafi İşaretli)
Bayramiç Elması (Coğrafi İşaretli)
Bayramiç Tahin Helvası (Coğrafi İşaretli)
Bayramiç Zeytinyağ (Coğrafi İşaretli)
Biga Balı
Biga Biber Turşusu
Biga Cevizli Lokumu
Biga Işıkeli Nohut Kahvesi
Biga Peynir Tatlısı
Biga Pirinci
Biga Yoğurdu
Bozcaada Çavuş Üzümü (Coğrafi İşaretli)
Çanakkale Domatesi
Çan Cevizi
Çanakkale Peynir Helvası
Ezine Peyniri (Coğrafi İşaretli)
Gelibolu Peynir Helvası
Gelibolu Sardalyası
Gelibolu Tuzlu Sardalyası
Keçi Sütlü Dondurma
Lapseki Kirazı
Lapseki Şeftalisi (Coğrafi İşaretli)
Salça
Yenice Akçakoyun Çileği
Yenice Kırmızı Biberi (Kapya) (Coğrafi İşaretli)
Yenice Sazak Fasulyesi
Zeytin-Zeytinyağı

 

Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçi kesinleşmiş listesi için tıklayınız.