Hal Uyuşmazlıklarında parasal sınır yeniden belirlendi

30 Aralık 2019

Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i  29.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine dair parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 22,58) artırılarak 117 bin 394,36 liraya yükseltildi.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız